آزمون های روان شناسی چطور به ما کمک می کند؟

ازمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص ادمی به کار می رود. در این تعریف ، مراد از عینی ان است که روشی  اجرا ، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج ازمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت میگیردو قضاوت و نظر […]

آخرین بروز رسانی: 26 آذر 1401

ازمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار یا خصایص ادمی به کار می رود. در این تعریف ، مراد از عینی ان است که روشی  اجرا ، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج ازمون بر اساس قواعدی معین و مشخص صورت میگیردو قضاوت و نظر شخصی در انها  بی تاثیر است. برای هر ازمون دستورالعمل خاصی در مورد نحوه اجرا ، طول مدت ازمایش ، دستورهای شفاهی و نحوه ارایه مثال ها و روش تفسیر نمره ها تهیه می شود .

طبقه بندی ازمون ها :

آزمون های گروهی در برابر آزمونهای فردی :

 

ازمون فردی ازمونی است که توسط یک اجرا کننده تعلیم دیده هر بار در مورد یک ازمودنی اجرا میشود . ازمایش کننده واکنش های ازمودنی را به سوال های شفاهی و تکالیف تعیین شده در ازمون ثبت و رفتار های دیگر او را در موقعیت اجرای ازمون نیز یاداشت می کند. ازمون های گروهی یعنی در هر جلسه ازمایش در مورد گروهی از ازمودنی ها اجرا می شود.

 

آزمونهای عملی در برابر ازمون های کاغذ – مدادی:

ازمون های عملی مستلزم ان است که ازمودنی اشیا را دستکاری کرده قطعاتی را به هم وصل کند و مهارت خود را در انجام دادن یک کار عملی نشان دهد .در ازمونها ی مداد کاغذی  ازمودنی باید پاسخهای خود به سوال های ازمون را با علامتی در پاسخنامه یا روی برگ های ازمون مشخص کند ویا به صورت کتبی بنویسد .

 

ازمون های عینی در برابر ازمونهای ذهنی:

در ازمون های عینی ، قضاوت  ازمایش کننده در نمره گذاری بی تاثیر بوده و یا اثر کمی دارد .در ازمون های ذهنی ، نمره گداری پاسخ های ازمودنی تا حد زیادی از قضاوت ازمایش کننده تاثیر می پذیرد .

 

ازمون های کلامی در برابر ازمون های غیر کلامی :

ازمون های کلامی با توانایی ازمودنی در به کاربردن زبان گفتاری ، شنیداری و یا نوشتاری رابطه دارد .ازمون غیر کلامی ، ازمودنی است که در اجرای ان  نقش زبان به حداقل ممکن کاهش می یابد .

 

ازمون های پیشرفت تحصیلی که برای اندازه گیری توانایی فعلی بر اساس هدف های اموزش رسمی به کار می رود .

 

ازمون های هوش که توانایی های کلی ذهن را اندازه گیری میکند ، اگر میخواهید هوش کودک و نوجوان  خود را ارزیابی  کنید و کلیه جنبه های هوشی و ذهنی او را مورد سنجش  قرار دهید تست هوش به شما کمک میکند. آزمون های هوش و استعداد  باعث میشود استعداد های فرزند تان تشخیص داده شود و این خود باعث میشود فرزند شما در آینده تحصیلی و شغلی خود موفق ترعمل کند و فردی موفق در جامعه باشد آزمون های هوشی به وسیله یه متخصص و روانشناس خوب که درموسسه فرشته شادی می تواند به شما کمک کند  یکی از بهترین گزینه ها است .

 

ازمون های شخصیت که برای اندازه گیری و ویژه گی های شخصیتی افراد مورد استفاده قرار میگیرد.آیا شما به طور کامل خود را می شناسید ؟ به چه میزان به ویژه گی های شخصیتی خود واقف هستید ؟  آزمون های شخصیت ویژه گی های کامل شخصیتی را میسنجد و ابعاد مختلف شخصیت را مورد سنجش قرار میدهد و باعث میشود شخص بهتر خود را بشناسد . از ویژه گی های آزمون های شخصیتی این است که اگر دو شخص تصمیم  برای ازدواج  دارند با انجام تست های مربوط به پیش از ازدواج بهتر با شخص مقابل خود از لحاظ  شخصیتی و ویژه گی های کامل فردی آشنا می شوند.

بسته به سنجش و مصاحبه اولیه پکیج های تست های اولیه برای مراجع محترم اجرا خواهد شد و در فالوآپ رویه درمانی و آموزشی فرشته شادی برای کیس مورد نظر اجرا و پیگیری می شود.