پادکست باج گیری عاطفی

آخرین بروز رسانی: 21 آذر 1401

وقتی فردی با استفاده از موضع برتر عاطفی خود، طرف مقابلش را کنترل کند تا منافعش را به دست بیاورد،باج گیر عاطفی است. این افراد، از ترس، تعهد و احساس گناه طرف مقابل برای بهره کشی استفاده می­ کنند. فرد قربانی نیز به خاطر احساس گناه، از دست دادن توجه و یا هر فقدان دیگری مجبور است که به خواسته های وی تن دهد.