مقایسه فرزندان

آخرین بروز رسانی: 28 آذر 1401

مقایسه کردن کودکان نه تنها فرزند شما را از شما دور می کند، بلکه باعث می شود که او ارزش خود را زیر سوال ببرد.مقایسه شدن با همسالان خود می تواند تأثیر نامطلوبی بر کودک داشته باشد. اگر دائماً مورد مقایسه قرار گیرند، کودک احساس سنگینی می کند. وظیفه شما این نیست که آنها را تحت فشار قرار ندهید و در نتیجه آنها را مضطرب و بی خواب کنید. با کودک خود بنشینید و صحبت کنید .مقایسه، اگر به شیوه صحیح انجام شود، می تواند به کودک روحیه دهد.