موفقیت دست کیه !؟

آخرین بروز رسانی: 28 آذر 1401

اتفاقاتی که در زندگی شما روی می دهند مسیر زندگی شما را تعیین نمی کند بلکه این چگونگی برخورد شما با این وقایع است که آینده شمارا می سازد.همه ما شبیه یک قایق بادبانی در وسط دریا هستیم این مسیر وزش باد نیست که مقصد مارا تعیین میکند بلکه این قایق ران و تنظیمات بادبان است که مسیر را معین می سازد.