نقاشی درمانی بخشی از هنردرمانی است

آخرین بروز رسانی: 28 آذر 1401

استفاده از روش های هنری برای درمان اختلالات روانی و ارتقای سلامت روان به عنوان هنر درمانی شناخته می شود. هنر درمانی تکنیکی است که ریشه در این ایده دارد که بیان خلاقانه می تواند شفا و بهزیستی ذهنی را تقویت کند.هدف هنردرمانی استفاده از فرآیند خلاق برای کمک به افراد برای کشف بیان خود و در انجام این کار، یافتنراه‌های جدید برای به دست آوردن بینش شخصی و توسعه مهارت‌های مقابله‌ای جدید است.نقاشی درمانی ، شاخه‌ای از هنر درمانی است. ترسیم کردن، توانست خیلی زود به عنوان یک تکنیک نتیجه بخش، برای تشخیص شرایط آسیب شناختی به کار رود. به طوری که از همین امکان تشخیص ابتدایی، به تدریج روش های منظم بسیاری به وجود آمد که امروزه آن ها را آزمون نقاشی می‌ نامند.