نقص توجه

آخرین بروز رسانی: 28 آذر 1401

یه دفترچه یادداشت تهیه کن!و کارهاتو توی اون تیک بزن .هر لوازمی که احتیاج داری برای تو کیف مدرست تو اون دفترچه یادداشت کن و میتونی توی اون بنویسی چقد خوشحالی که برنامه هاتو به موقع انجام میدی و چیزی رو جا نمیزاری یا اینکه چقد از اینکه کار هاتو فراموش نمیکنی از خودت راضی هستی!؟