نمایش خلاق چه کاری می کند؟!

آخرین بروز رسانی: 26 آذر 1401

نمایش خلاق باعث ابراز طبیعی‌ترین اندیشه‌ها، احساسات و عینی‌سازی آنها می‌شود و بسته مناسبی برای کودکان آماده می‌سازد تا آنها ذهنیت و افکارشان را تجربه کرده و بر اساس آن به دنیای گسترده‌تری دست یابند.نمایش خلاق کودکان را از درون تغذیه می‌کند. ‌با نمایش خلاق، کودکان نه تنها افکارشان را در ارتباط با خود، بلکه نسبت به محیط بیرون و اطرافشان تجربه می‌کنند. نمایش خلاق در رشد و فراگیری هر کودک موثر است..