پذیرش پایان رابطه

آخرین بروز رسانی: 28 آذر 1401

وقتی رابطه ایی پایان می یابد برای هر دو طرف دردناک می باشد.در برخی موارد ممکن است اندوه شما از جدایی اخیر نباشد و این ریشه در عدم اعتماد به نفسی که از گزشته های دور دارید به جا مانده است.عوامل مختلفی روی واکنش ما به از دست دادن دیگران تاثیر گزار است ;زیرا که ماهیت و شدت احساسات طرفین و تجربیات قبلی مربوط به از دست دادن باعث میشود زخم های قدیمی سرباز زده و اعتماد شخص به شدت پایین رود.باید شجاعت خود را نشان دهید اهداف خود را بیان کنید و آروزهای فراموش شده خود را پیگیری کنیدو برای برآورده شدن آنها سخت تلاش کنید..