• ورود به دپارتمان

  آزمون های شخصیت, آزمون های هوش ,آزمون های رغبت سنج ... از مهم ترین خدمات مربوط به این دپارتمان می باشد...

 • ورود به دپارتمان

  نمایش درمانی ,موسیقی درمانی ,نقاشی درمانی از خدمات مربوط به این دپارتمان می باشد.

 • ورود به دپارتمان

  مشاوره روان شناسی جهت اختلالات عاطفی_رفتاری از جمله بیش فعالی,اضطراب ,افسردگی و...

 • ورود به دپارتمان

  مشاوره روان شناسی اختلالات عاطفی_رفتاری از جمله پرخاشگری,کمالگرایی و...,جلسات تربیت جنسی کودکان

 • ورود به دپارتمان

  آزمون های زوج و سبک رفتاری,مشاوره روان شناسی,شناختی , رفتاری ورابطه درمانی

 • ورود به دپارتمان

  مشاوره روانشناسی کودک و والد,جلسات مهارت زندگی,جلسات فرزند پروری

 • ورود به دپارتمان

  مشاوره روانشناسی جهت برطرف کردن مشکلات رابطه جنسی

 • ورود به دپارتمان

  امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهمترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی، یادگیری سـازمانی و توانمندسازی روانشناختی، از مباحثی هستند که مدیران با آنها مواجه هستند

0
تعداد کارشناسان

با ما در ارتباط باشید

منتظر شنیدن نظرات پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان هستیم.

ارتباط با ما!