اختلال پس از سانحه را تجربه کردی؟

اختلال استرس پس از سانحه PTSD  یک وضعیت سلامت و روان است که در آن افراد پس از قرار گرفتن در معرض یک خطر آسیب زا ، علائم مختلفی را تجربه می کنند ؛ که ممکن است شامل کابوس ، اضطراب ، افکار مزاحم ، فلش بک به گذشته ، تغییر در خلق و خو [...]