اختلال دوقطبی و اعتقادات اشتباه در رابطه با آن

اختلال دو قطبی اختلال یک وضعیتی است که سلامت روان نسبی است و دوره هایی برای انسان پیش می آید که اختلالاتی بر اخلاق ،افکار و رفتار تاثیر می گذارد . ما در اصل دو نوع اختلالات دو قطبی داریم که اولی شامل: دوره هایی از شیدایی شدید همراه با افسردگی شدید است و [...]