پادکست اضطراب در رابطه عاطفی

یک رابطه عاشقانه گاهی می تواند یک بازی خطرناک باشد و خطر آسیب دیدگی یا ناامید شدن به همراه داشته باشد. یکی از موضوعاتی که افراد زیادی با آن درگیر هستند، اضطراب رابطه است.