نقش کمال گرایی مثبت و منفی در سلامت عمومی سالمندان

جمعیت جهان رو به پیری می باشد از این روی یکی از مراحل مهم و حساس زندگی سالمندی ایست که علاوه بر تغییرات بیولوژکی و فيزيولوژيكی كه در بدن رخ می دهد بسیاری ازعوامل مثل بازنشستگی , از کار افتادگی بیماری جسمانی و... در سلامت سالمندان تاثیر میگذارد . عوامل زیادی درارتقا یا حفظ سلامتی [...]