آیا کسی از قصد طرف مقابلش را نابود می کند؟ سندرم فندک روشن

نمونه ای از خطای شناختی :اصطلاح (فندک روشن ) چیست؟ نه!!! شما دیوانه نیستید... به این دو سناریو دقت کنید: 1️⃣ مرد: اشتباه می کنی من بهت خیانت نکردم، زن: چرا خیانت کردی، مرد:از کجا اینقدر مطمئنی؟ زن: چون پیام هاتو دیدم، مرد: باور نمی کنم سراغ موبایلم رفته باشی، من نمی تونم با [...]