آیا از جلب توجه بیش از حد لذت می برید؟ (اختلال شخصیت هیستریک)

شاید یکی از دلایل اینکه از جلب توجه زیادی لذت می برید این باشد که چیزی از درون شما راوامی دارد به انجام رفتارهای هیستریک . منظور از این رفتارها این است که تحریک پذیر و هیجانی‌ هر رویدادی را قلمداد می کنید و رفتاری پررنگ و لعاب، نمایشی و برونگرایانه انجام می دهید. افرادی [...]